fra en serie med ‘wifebeating’ som tema. Begge modeller er kvinder. 2010